Aurum® Convex

1-delt lukket pose

Aurum® Convex har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier.

Dual-Carb® 2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

Helfo nr.ProduktkodeAntallPlatåstørrelsePosestørrelseHullstørrelse
804637XMHNCS4131025 mmMini13mm - 25mm
919941XMHNCS5131025 mmMidi13mm - 25mm
829659XMHNCS5191025 mmMidi19mm
984431XMHNCS5221025 mmMidi22mm
989888XMHNCS5251025 mmMidi25mm
894156XMHNCS9131025 mmMaxi13mm - 25mm
815543XMHNCS9191025 mmMaxi19mm
897105XMHNCS9221025 mmMaxi22mm
987221XMHNCS9251025 mmMaxi25mm
973007XMHNCM4131035 mmMini13mm - 35mm
825418XMHNCM5131035 mmMidi13mm - 35mm
828685XMHNCM5191035 mmMidi19mm
906964XMHNCM5221035 mmMidi22mm
999590XMHNCM5251035 mmMidi25mm
829915XMHNCM5291035 mmMidi29mm
879723XMHNCM5321035 mmMidi32mm
962044XMHNCM5351035 mmMidi35mm
968833XMHNCM9131035 mmMaxi13mm - 35mm
892987XMHNCM9191035 mmMaxi19mm
994222XMHNCM9221035 mmMaxi22mm
866405XMHNCM9251035 mmMaxi25mm
800891XMHNCM9291035 mmMaxi29mm
890734XMHNCM9321035 mmMaxi32mm
889321XMHNCM9351035 mmMaxi35mm
809217XMHNCL5131048 mmMidi13mm - 48mm
849416XMHNCL5321048 mmMidi32mm
863753XMHNCL5351048 mmMidi35mm
967184XMHNCL5381048 mmMidi38mm
943155XMHNCL5441048 mmMidi44mm
912355XMHNCL9131048 mmMaxi13mm - 48mm
806215XMHNCL9321048 mmMaxi32mm
955458XMHNCL9351048 mmMaxi35mm
970070XMHNCL9381048 mmMaxi38mm
978711XMHNCL9441048 mmMaxi44mm
959029XMHNCX8131060 mmMidi Plus13mm - 60mm
831168XMHNCX2131060 mmMaxi Plus13mm - 60mm