Aurum® Convex

Urostomi

Aurum® Convex har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier.

Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen. Infeksjonsrisikoen reduseres ved en tilbakeslagsventil som forhindrer tilbakestrømming av urinen.

Platene er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer. Aurum convex urostomi.

Helfo nr.ProduktkodeAntallPlatåstørrelsePosestørrelseHullstørrelse
925747XMHNUS5131025 mmMidi - 360 ml13mm - 25mmOppklippbar
877923XMHNUS5191025 mmMidi - 360 ml19mm
803238XMHNUS5221025 mmMidi - 360 ml22mm
964676XMHNUS5251025 mmMidi - 360 ml25mm
829232XMHNUS9131025 mmMaxi - 485 ml13mm - 25mmOppklippbar
976171XMHNUS9191025 mmMaxi - 485 ml19mm
989201XMHNUS9221025 mmMaxi - 485 ml22mm
910220XMHNUS9251025 mmMaxi - 485 ml25mm
805161XMHNUM5131035 mmMidi - 360 ml13mm - 35mmOppklippbar
974383XMHNUM9131035 mmMaxi - 485 ml13mm - 35mmOppklippbar
990476XMHNUM9291035 mmMaxi - 485 ml29mm

Bruksanvisning

Her finner du bruksanvisning til produktet