Aurum® Convex

Colostomi

Aurum® Convex har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier.

Dual-Carb® 2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt. Colostomi.

Helfo nr.ProduktkodeAntallPlatåstørrelsePosestørrelseHullstørrelse
804637XMHNCS4131025 mmMini - 150ml13mm - 25mmOppklippbar
919941XMHNCS5131025 mmMidi - 250ml13mm - 25mmOppklippbar
984431XMHNCS5221025 mmMidi - 250ml22mm
989888XMHNCS5251025 mmMidi - 250ml25mm
987221XMHNCS9251025 mmMaxi - 360ml25mm
825418XMHNCM5131035 mmMidi - 250ml13mm - 35mmOppklippbar
829915XMHNCM5291035 mmMidi - 250ml29mm
879723XMHNCM5321035 mmMidi - 250ml32mm
962044XMHNCM5351035 mmMidi - 250ml35mm
889321XMHNCM9351035 mmMaxi - 360ml35mm
809217XMHNCL5131048 mmMidi - 250ml13mm - 48mmOppklippbar

Bruksanvisning

Her finner du bruksanvisning til produktet